Eloi Badia Casas

Vicepresidente de Medi Ambient del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).