Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

Rèplica municipal a la carta "La urbanització de l'avinguda Meridiana, una història interminable"

Tramo de la avinguda Meridiana reformado, entre Mallorca y Navas de Tolosa

Tramo de la avinguda Meridiana reformado, entre Mallorca y Navas de Tolosa / Ajuntament de Badalona

En resposta a la carta "La urbanització de l'avinguda Meridiana, una història interminable", volem manifestar que la Meridiana és un eix essencial de la ciutat que actua avui dia com a autopista urbana. Per aquesta via hi circulen diàriament prop de 100.000 vehicles i la creuen al voltant de 10.000, per la qual cosa la seva transformació en eix cívic és una de les demandes històriques dels barris que hi conviuen al voltant. És per això, que des de l'Ajuntament, s'han portat a terme diverses actuacions per reurbanitzar la via i guanyar més espais per als vianants i per a la mobilitat sostenible.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un post para publicar en la edición impresa y en la web

En aquest sentit, el juliol passat van finalitzar les obres de transformació del tram entre els carrers de Mallorca, de Las Navas de Tolosa i de Josep Estivill, que ha ampliat la superfície de les voreres per al desplaçament dels vianants, afegit un nou carril bici segregat de doble sentit i incrementat el verd de la zona amb parterres i fileres d'arbres. A més, també s'ha implementat una vorera de plataforma única i s’ha donat prioritat de pas als vianants a les interseccions amb els carrers de la Nació, de Trinxant (al costat de mar), Múrcia i Palència, i s'ha eliminat un carril de circulació motoritzada en cada sentit, així com els carrils bici que actualment se situen a la vorera.

La transformació de la Meridiana continua, i des del passat 21 de novembre ja han començat les obres entre els carrers de Las Navas de Tolosa i de Felip II. Seguint la mateixa estratègia que als trams que ja s'han reurbanitzat, aquests treballs implementaran dos carrils per al trànsit i un carril bus a cada banda de l'avinguda, un carril bici segregat pel centre de l'avinguda i voreres més amples i més zones verdes.

Aquests són només alguns exemples de les actuacions fetes fins ara, que avui dia han permès reduir el trànsit en 17.000 vehicles diaris i donar més espai als vianants i al transport sostenible.

Totes les remodelacions, a més, s'han realitzat comptant amb la participació i aportacions del veïnat a través de processos participatius que es poden seguir en la plataforma Decidim Barcelona. El convidem a participar en aquests processos: https://www.decidim.barcelona/

Lamentem que la reurbanització de la Meridiana no estigui satisfent les seves expectatives i transmetem a l’equip responsable l’opinió que ens ha fet arribar a través de la seva carta al director. Finalment, li agraïm la col·laboració i restem a la seva disposició per a futures comunicacions. 

Participaciones de loslectores

Másdebates