18 sep 2020

Ir a contenido

Rèplica municipal a la carta 'Los cambios en la movilidad en Barcelona...'

Ester López

Imagen actual de la calle de Aragó, donde está previsto instalar un carril bici.

Imagen actual de la calle de Aragó, donde está previsto instalar un carril bici. / JOAN CORTADELLAS

En resposta a la carta de Pedro Bracero 'Los cambios en la movilidad en Barcelona están bien, pero...', l'informem que l'Ajuntament de Barcelona treballa per transformar l'espai públic amb l'objectiu de convertir Barcelona en una ciutat més saludable, més humana i de distàncies curtes. Ho fa posant en primer pla a les persones i duent a terme actuacions per encaminar la mobilitat cap als modes més sostenibles, saludables i segurs com és l'anar a peu, en transport públic o en bicicleta.

Certament, la contaminació atmosfèrica s'ha convertit avui en dia en una autèntic problema de salut pública i, per tant, combatre-la amb totes les eines possibles és una de les prioritats municipals. És per aquest motiu i en relació a l'emergència sanitària de la Covid-19, que en els últims tres mesos, s'han sumat 30.000 m2 pels vianants amb pacificacions, tancaments al trànsit en laterals d'avingudes i ampliacions tàctiques de voreres; 21 nous quilòmetres de corredors bici; 17 actuacions de millora als carrils bus; itineraris segurs a partir del tall de trànsit diari de 60 vies secundàries de la ciutat; voreres alliberades de l'estacionament de motos; i 347.100m2 de grans avingudes i 376Ha a Montjuïc lliures del pas de vehicles a motor durant els caps de setmana. Aquestes mesures disposen d'una segona fase que s'està duent a terme aquest estiu i que s'acabarà de desenvolupar durant la tardor.

En aquesta línia cal tenir en compte també el Pla Clima (2018-2030), que dóna resposta al compromís que la ciutat de Barcelona ha adquirit amb el medi ambient i que inclou estratègies i accions per a la promoció de vehicles menys contaminants i l'electrificació i diversificació de les flotes de vehicles municipals per tal d'assolir una Barcelona baixa en carboni, eficient i renovable.

En relació a la seva consulta respecte les emissions contaminants dels vehicles municipals, l'informem que l'actual contracta de neteja i recollida de residus va entrar en funcionament el novembre del 2009, i que per tant, alguns dels vehicles de la flota tenen ja més de 10 anys. És per això que la nova Contractació dels serveis de recollida de residus municipals i neteja de l'espai públic a la ciutat de Barcelona (2019-2027), que ja està en fase d'adjudicació, té en compte la necessitat de disposar d'una mobilitat de serveis essencials baixa en carboni.

Per aquesta nova adjudicació es contemplen mesures de contractació pública sostenible, que en el seu plec de condicions tècniques recullen la millora de la qualitat de l'aire i el foment de vehicles menys contaminants. Prioritzant en tot moment l'ús de vehicles elèctrics i reduint la utilització de combustibles que generin una major emissió de partícules de suspensió, òxids de nitrogen i gasos d'efecte hivernacle. Per altra banda, també s'aposta per vehicles que utilitzin biocarburants, tinguin pneumàtics eficients (de classe B o superior en estalvi de combustible i control d'emissions de soroll) i disposin de gas refrigerant en el sistema d'aire condicionat.

En relació a l'observació del ciutadà sobre la pacificació de voreres a l'Eixample, i concretament al carrer València amb la inclusió del carril bici, cal tenir en compte que el percentatge de persones que van amb bicicleta particular creix de manera important i passa del 6,5% al 8,1%. Alhora, segons el darrer informe sobre els aprenentatges en qualitat de l'aire durant l'emergència per la COVID-19, elaborat per un grup d'experts (AMB, ASPB, ASPCAT, Ajuntament de Barcelona, IDAEA-CSIC, ISGlobal, UPC), l'ús dels carrils bici ha augmentat un 20% respecte els usos registrats abans de l'emergència sanitària.

Finalment, en relació a l'increment de la densitat de vehicles en les vies pacificades, si bé és cert que en una primera fase de la reducció de la capacitat de la via pot fer incrementar el trànsit i generar embussos, està demostrat que a la llarga actua com a mesura dissuasiva i aconsegueix reduir el trànsit de vehicles privats en el conjunt de la ciutat. Cal tenir en compte que la tendència de la recuperació del transport públic està sent més lenta que la del vehicle privat motoritzat (turismes i motocicletes), de manera que la situació de baixos nivells de contaminació enregistrats durant la crisi sanitària es poden revertir fins a arribar als nivells de contaminació que hi havia a Barcelona abans de la Covid-19, o fins i tot a nivells superiors, si no s'apliquen mesures que afavoreixin la reducció del trànsit de manera permanent i un transvassament cap a modes de desplaçament més sostenibles.

Agraïm el seu interès i implicació en una Barcelona més saludable en benefici d'una millor qualitat de vida per a la ciutadania.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un post para publicar en la edición impresa y en la web

Participaciones de loslectores

Másdebates