Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"L'art segons Josep Pla i Llorenç Villalonga"

El cuadro ’Las Meninas’, de Velázquez.

El cuadro ’Las Meninas’, de Velázquez.

És ben sabut que Josep Pla va ser un gran coneixedor de l'art i els artistes del seu temps, i dubtava de la legitimitat de les arts anomenades 'd'avantguarda' que es posaren a l'ordre del dia amb suport econòmic institucional durant els anys 50 del segle passat, substituint les arts figuratives arrelades a Occident des de Grècia i Roma. També el mentor mallorquí de Baltasar Porcel, Llorenç Villalonga, l'autor de 'Bearn', era del parer de Pla. En una carta que Villalonga envià a Porcel el 26 de juny del 1970 s'hi pot llegir aquest fragment: “Tornant a n'això del possible esgotament de la cultura actual, record lo que li digué a Ortega un pintor abstracte: "Sí, a noltres ens ridiculitzen, però què faria vostè si tingués 20 anys i un pinzell a la mà? ¿Pintar com Velázquez?". Tenia raó aquell pintor, sols que era una raó desolada, d'esgotament... Avui no es pot pintar com Velázquez o com Rubens, perquè 'ja està fet'. Però no es pot 'pintar' com Miró, perquè Miró "no pinta res". Després d'una gran catàstrofe i després d'un nou paleolític podrà tal volta tornar un nou renaixement”.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un post para publicar en la edición impresa y en la web

És evident que els intel·lectuals dels nostres dies han abandonat el camp de l'estètica artística als vents políticament correctes. Els 'maîtres à penser' del nostre país es limiten a correspondre a les invitacions del formulisme més elemental. Amb el daltabaix del coronavirus i la davallada econòmica que estem patint, és possible que l'art esmentat es fondrà per donar pas a un nou ordre estètic acordat a les necessitats regeneratives que demana la societat. Altrament serà el caos...

Participaciones de loslectores

Másdebates