Francina Martí

Presidenta de la Associació de Mestres Rosa Sensat