Manel Vila

Director General de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat