Laia Ortiz y Janet Sanz

Tenientes de alcaldía de Drets Socials, y de Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de Barcelona