Martí Casadesús

Director de la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU Catalunya)