Marta Rovira | Raquel Sans

Marta Rovira Vergés es secretaria general de Esquerra Republicana. Raquel Sans Guerra es vicesecretaria general de Feminismos y LGTBI de Esquerra Republicana