Joaquim Rafel Fontanals

Miembro de la Sección Filológica del Institut d’Estudis Catalans