Parada del tranvía Trambaix en Francesc Macià, en Barcelona.

Estampas del tranvía en Barcelona

MANU MITRU / JORDI OTIX