Cristina Fornaguera, Oriol Quintana y Llorenç Puig

Investigadores del IQS-URL