Carles Barba

Vicepresidente de la Fundació Catalana de l'Esplai