Protesta per l’homologació de títols

Protesta per l’homologació de títols | DAVID CASTRO

Protesta per l’homologació de títols | DAVID CASTRO

Olga Pereda

Olga Pereda

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Representants d’Homologación Justa Ya, que agrupa 3.500 professionals internacionals, es van manifestar ahir a Madrid per demanar al Ministeri de Ciència l’equivalència dels seus títols universitaris, amb prop de 100.000 expedients encallats en la burocràcia administrativa.