Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"A Catalunya cal un pla de carrera professional horitzontal consistent per a l'Administració Pública"

Oficina para hacer trámites presenciales con la administración pública.

Oficina para hacer trámites presenciales con la administración pública. / JOAN CORTADELLAS

Dins de l’ Administració Pública hi ha dos tipus de procediments de promoció interna: la vertical (ascendint des d’una escala o cos a un altre superior) i l'horitzontal (l’accés a escales o cossos del mateix grup o subgrup professional). Però a diferència d’altres regions (com Castella i Lleó), a casa nostra encara no s’ha desplegat un pla de carrera professional horitzontal consistent en la progressió professional voluntària a través d’un sistema de graus, però sense haver de canviar de lloc de treball, valorant la trajectòria professional, qualitat de la feina feta, coneixements, especial dificultat, etc.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

Recentment, a casa nostra s’ha aprovat el Pla Horitzontal de carrera del cos d’Agents Rurals (CAR), de caràcter voluntari i amb la idea d’implementar complements de sou per barems (productivitat, formació, antiguitat, superació de proves físiques, etc.), semblant al que ja es fa al cos de Mossos d’Esquadra (CME) i es vol fer al de bombers. És un bon camí, però encara hi ha una gran part de personal a l’Administració que fa tasques per damunt de la seva categoria.

Hi ha poca diferència de tasques entre el cos subaltern i auxiliar (i de vegades entre el cos auxiliar i l’administratiu), i les carreres universitàries ja no tenen la divisió entre diplomatures i llicenciatures, tampoc es poden descuidar altres reivindicacions com la d’equiparar el cos d’infermeria (diplomatura, ara equivalent a l'A2) al cos superior (llicenciatures, A1), reduir els cinc cossos actuals de l’Administració de la Generalitat a tres, quedant en els d’auxiliars, d’administratius i el superior (com es va fer a l’Administració de Justícia) amb el pas automàtic del cos de subalterns al d’auxiliars i el de gestió A2 al superior A1.

I així mateix, plantejar la promoció horitzontal automàtica cada dos anys dins un mateix cos des del grau o nivell més baix fins al més alt d’aquest (per antiguitat, feina feta, etc.) i a partir d’aquí, fer les oposicions als cossos superiors. Qüestió de voluntat política.

Participaciones de loslectores

Másdebates