(Re)volta candeliana. Església Nostra senyora de la llum en L’Hospitalet 

(Re)voltes: el festival de la memoria popular de los barrios de Barcelona

EL PERIÓDICO