Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

Rèplica municipal a la carta "¿En quin moment es va convertir Barcelona en un immens pipicà?"

Perros sueltos en el parque de l’Estació del Nord, tras el estreno del mayor pipican del Eixample

Perros sueltos en el parque de l’Estació del Nord, tras el estreno del mayor pipican del Eixample / Álvaro Monge

Apreciat Miguel, recollim el seu comentari i el transmetem a l’equip de neteja.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un post para publicar en la edición impresa y en la web

L'Ordenança de Protecció, Tinència i Venta d'Animals regula clarament la prohibició, les sancions i les multes pel que fa a no recollir deposicions i orins.

Així, a l’article 23 s’estipula clarament que “les persones propietàries o posseïdores dels animals domèstics han d'evitar en tot moment que aquests causin danys o embrutin els espais públics i les façanes dels edificis confrontants. En especial, s'han de complir les conductes següents: a) Són prohibides les deposicions i les miccions d'animals domèstics als parcs infantils o jardins d'ús per part dels infants; b) Són prohibides les miccions a les façanes dels edificis i al mobiliari urbà; c) S'han de recollir les deposicions immediatament, prioritàriament amb sistemes impermeables i estancs, i col·locar-les de manera higiènicament acceptable dins les bosses adients i als contenidors o dipòsits d'escombraries. ; d) S'ha de procedir immediatament a la neteja dels elements afectats. ”.

Així mateix, l’ordenança estableix un règim de sancions particular per a aquelles persones que incompleixin aquestes disposicions.

Conscients de la problemàtica i de què, malgrat l’existència de l’ordenança, es detecten a la ciutat moltes conductes incíviques relacionades amb la recollida d’orins, des de l’Ajuntament de Barcelona liderem periòdicament campanyes de comunicació per fomentar la corresponsabilitat en el manteniment de l’espai públic.

Paral·lelament, fa un temps que hem posat en marxa el Pla Cuidem, que ha suposat reforçar el manteniment integral i la neteja dels carrers, places, parcs i elements urbans de la ciutat. Aquest projecte rep quasi un 10% del pressupost municipal anual i contempla accions com l'augment de freqüència del buidatge de papereres o la millora de la neteja amb aigua dels carrers. Pot trobar més informació sobre les accions que s'estan portant a terme al seu barri al següent enllaç: cuidem.barcelona.

Agraïm que ens hagi fet arribar la seva opinió. Lamentem molt que no sigui satisfactòria i li manifestem el nostre compromís de posar tots els mitjans per revertir-la. 

Participaciones de loslectores

Másdebates