30 oct 2020

Ir a contenido

Rèplica municipal a la carta "¿Qué haremos con las baterías de los coches eléctricos?"

Ester López

Un coche eléctrico durante la recarga.

Un coche eléctrico durante la recarga.

Tal com apunta Pedro Ochoa en la seva carta, l'impuls de la mobilitat elèctrica a la ciutat de Barcelona forma part de l'estratègia municipal i s'articula a través d'un paquet d'accions que van en consonància amb el Pla de Mobilitat Urbana de la ciutat.

Aquest Pla de Mobilitat pretén canviar la manera en què ens movem a Barcelona. L'objectiu és avançar cap a un model més sostenible i respectuós amb el medi ambient, que aportarà beneficis com la disminució de la contaminació atmosfèrica i acústica, la reducció de la dependència dels combustibles derivats del petroli i l'impuls de les energies renovables.

Dins d'aquesta estratègia, la mobilitat elèctrica hi juga un paper clau. Per què? En primer lloc, perquè la mobilitat elèctrica aporta avantatges energètics: moure's en vehicle elèctric és més eficient que el vehicle convencional, afavoreix la reducció de la dependència energètica dels derivats del petroli, permet integrar les energies renovables a la mobilitat, contribueix a la generació distribuïda i afavoreix l'autoconsum. Addicionalment, pel que fa a la part ambiental, el vehicle elèctric no genera emissions, ni partícules amb emissions locals (PM10, NOx, CO, CO2) i disminueix considerablement la contaminació acústica.

Respecte de la preocupació manifestada pel lector en relació al reciclatge de les bateries elèctriques, val a dir que, un cop exhaurides, aquestes es poden portar a qualsevol dels punts verds que integren la xarxa de la ciutat. Els punts verds són instal·lacions municipals que permeten a la ciutadania desfer-se dels residus que no es poden llençar als contenidors que trobem al carrer (aquest és, efectivament, el cas de les bateries elèctriques dels cotxes).

Un cop dipositades als punts verds, les bateries de vehicles elèctrics s'envien a reciclar. Durant aquest procés de reciclatge, els tècnics neutralitzen l'àcid que contenen i hi separen els plàstics i els metalls pesants (com el plom) per donar una nova vida a aquests materials.

Us animen informar-vos sobre la xarxa de punts verds de la ciutat en aquest enllaç: https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteniment-de-l-espai-public/gestio-de-neteja-i-residus/xarxa-de-punts-verds

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un post para publicar en la edición impresa y en la web

Participaciones de loslectores

Másdebates