Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

Rèplica d'Universitats a la carta "¡Ni se le ocurra seguir estudiando!"

Universitarios de la facultad de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UB

Universitarios de la facultad de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UB

En resposta a la carta "¡Ni se le ocurra seguir estudiando!", que parlava sobre els recàrrecs en les segones titulacions, volia fer les següents consideracions. El Decret que aprova anualment el Govern de la Generalitat per establir els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), estableix l'aplicació d'un coeficient d'1,4 als preus per crèdit als estudiants que tinguin un o més títols universitaris oficials o les condicions per obtenir-los, llevat que es tracti dels primers estudis de màster o de doctorat. S'eximeix, però, d’aquest recàrrec els i les estudiants que, havent iniciat uns estudis amb doble titulació, hagin obtingut el títol d'una de les titulacions i s'hagin de matricular d'algun crèdit de l'altra titulació, així com els qui hagin obtingut els seus títols universitaris oficials previs o un títol superior no universitari equivalent, a tots els efectes, a un títol de grau, en centres no coberts pel sistema públic de finançament.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un post para publicar en la edición impresa y en la web

El Govern ha de garantir que els recursos públics, sempre limitats, vagin destinats de manera prioritària a donar les màximes oportunitats d'estudi als estudiants que cursen per primera vegada una carrera en una universitat pública. Enguany, el Govern ha aprovat la reducció de fins al 40% dels preus en els màsters oficials per equiparar-los als estudis de grau. Aquesta nova rebaixa en els preus públics dels estudis universitaris s’afegeix a la rebaixa global del 30% ja aplicada aquest curs 2020-2021 en els graus i a una política pròpia de beques perquè ningú quedi exclòs de l’accés a la universitat.

Quan un estudiant es matricula d'un grau o màster universitari per primera vegada, el preu màxim que paga per cursar aquests primers estudis, suposa de mitjana el 20% del seu cost, i el 80% restant es finança amb recursos públics. En matricular-se d'una segona titulació, l'estudiant paga un percentatge més elevat del cost dels estudis que els estudiants de primera matrícula per la raó exposada.

Participaciones de loslectores

Másdebates