19 sep 2020

Ir a contenido

Normalització Lingüística: Aprèn català, però no gaire

Emili Sabater

Sóc un jubilat pensionista de 72 anys que tinc estima pel català. Ara voldria fer un curs de reciclatge dels meus coneixements en una entitat de solvència incontrovertible. 

Entretodos

¿Estás contento con la escuela de tus hijos?

Envía tu opinión sobre el estado de la educación

El 25 d’agost vaig al CPNL (Consorci per a la Normalització Lingüística) per informar-me de les opcions i condicions. Hi ha aquests cursos: Bàsic (1,2,3) Elemental (1,2,3), Intermedi (1,2,3), Suficiència (1,2,3) i Perfeccionament (D). En total, 13 opcions. És obligatori, lògicament,  realitzar un examen per determinar on situar-me. Faig l'examen el mateix dia 25 i m'assignen, per a la meva satisfacció, el més alt: 'nivell D'. 

Tot i que aquests cursos no són gratuïts, els jubilats i altres col·lectius (aturats, pensionistes amb invalidesa, persones amb discapacitat superior al 33%, família nombrosa, família monoparental, etc.), segons la pròpia normativa del CPLN, tenim dret a una reducció d’entre el 50 i el 70%. El cost del curs D és de 242,52 euros. Amb la reducció del 50% (jubilats) serien 121,26 euros. Més de 20.000 pessetones! Déu n'hi do la diferència! 

Tanmateix, també segons la pròpia normativa del CPNL, el curs de nivell D no té dret a aquesta reducció de matrícula que, a més, s'ha de pagar tota sencera i per avançat a l'inici del curs, quan vas a matricular-te. No entenc que de les 13 opcions de cursos de català, n'hi hagi una, només una, la del curs de nivell D, que tingui un tractament econòmic arbitrari i discriminatori precisament i injustament contra aquests col·lectius econòmicament sensibles. Es fa difícil poder entendre aquest criteri incoherent. 

D'altra banda, el web del CPNL no indica la forma de pagament, no indica els horaris d'oficines per a la matriculació i no inclou l'Oficina Central (la d'Avinyó/Carabassa, de Ciutat Vella). 

He fet una sol·licitud de la reducció del 50% a la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat el 31 d’agost que diligentment han transferit al CPNL que, (això sí, molt sol·lícits i amables) no saben donar-me cap explicació. 

Per a mi, el missatge que això em transmet és 'Aprèn català, però no gaire', o bé 'Aprèn català sense passar-te'. 

Participaciones de loslectores

Másdebates