Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"L'Ajuntament no sempre tracta bé als seus ciutadans"

"L'Ajuntament no sempre tracta bé als seus ciutadans"

L’any 2021 ha acabat per a mi amb mal gust de boca per la manera com l’Ajuntament de Barcelona m’ha tractat en un procediment de concessió de subvencions. No entraré en els detalls jurídics del procés administratiu, perquè no és el lloc ni el moment adequat per fer-ho. Només em referiré al 'modus operandi' de l’òrgan local per posar fi a la controvèrsia que hem mantingut al llarg de l’any.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un post para publicar en la edición impresa y en la web

En resposta a un recurs que vaig presentar en el procediment abans esmentat, l’Ajuntament, per validar el seu posicionament, va recórrer al fàcil 'corta i pega' d’algun article legal i va al·legar textualment que jo tenia “…deutes amb l'Agència Estatal de l’Administració Tributària; per tenir deutes amb la Tresoreria General de la Seguretat Social; per tenir deutes amb l'lnstitut Municipal d'Hisenda; per tenir subvencions pendents de justificar, i per no tenir seu social a Barcelona.”

És del tot preocupant que un organisme públic emeti declaracions d’aquests tipus sense aportar cap prova o fonament. Jo no tinc deutes amb cap organisme públic, ni he rebut mai cap subvenció pública, i per tant, no tinc res pendent de justificar; a més, estic empadronada a Barcelona, on hi visc des de fa més de 19 anys.

Em trobo així davant d’una actuació de l’Administració que no s’avé amb la veritat dels fets, una actuació injusta i desconsiderada, i em sento ofesa per unes afirmacions que són del tot falses.

No tinc diners ni temps per defensar davant la justícia la meva dignitat com a ciutadana, però si que m’agradaria que es conegués el meu desacord en la forma que l’Ajuntament, en concret l’Assessoria Jurídica del Districte de Sant Martí, m’ha tractat, i només desitjo que no es tornin a repetir aquests tipus de declaracions amb cap altra persona, perquè si no, és fàcil perdre la confiança en les institucions que ens governen.

Participaciones de loslectores

Másdebates