Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"Tots els instituts públics necessiten recursos econòmics i de personal, no només els centres CMC"

Aula de un instituto público en Badalona, el pasado mes de noviembre.

Aula de un instituto público en Badalona, el pasado mes de noviembre.

Al futur president de la Generalitat li voldria demanar que recordi que hi ha quatre instituts: La Guineueta, el Pablo Ruiz Picasso, La Bastida i Vall d’Hebron, del Barcelonès, que tancaran en un futur les portes per esdevenir centres d' FP integrats, o centres de Batxillerat i estudis esportius. Els centres anomenats CMC (Centres de Màxima Complexitat) no només ofereixen una educació a l’alumnat, també ofereix orientació acadèmica i social per a tots i totes aquelles que es troben en una situació vulnerable econòmica y personalment.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

En primer lloc, crear centres d' FP integrats és una bona iniciativa per fomentar aquesta via educativa en la formació posobligatòria. Ara bé, el professorat que dediquem hores a fer que aquests centres continuïn la seva tasca endavant no és poca, perquè començant pels i per les orientadores, seguint per les tutories i el personal d’integració social som tots i totes un equip que treballem perquè tots i cadascun d’ells i elles puguin trobar el seu camí fora del centre per continuar la seva formació, i més endavant, anar trobant la seva professió.

Per tant, l’educació pública necessita que la cuidin molt bé amb recursos econòmics i de personal; i no només els centres CMC, sinó tots els instituts de cada ciutat. El professorat necessita recolzament per part l’Administració pública, per ser cada millors professionals per tal d’oferir una bona educació pública, tant a l'alumnat de CMC o d’un altre centre.

Participaciones de loslectores

Másdebates