05 jun 2020

Ir a contenido

"És indignant la quantitat de documents que et demanen al banc per gestionar una ajuda"

Albert Vaqué

Un hombre hace números con la ayuda de una calculadora.

Un hombre hace números con la ayuda de una calculadora.

Aquests dies estém sentint tota l'estona la quantitat d'ajudes que tindrem del Govern i dels bancs, però quan demanes informació respecte alguna d'aquestes ajudes el problemes començen. En el meu cas, tinc un restaurant amb la meva parella, i com tothom sap hem hagut de tancar. Per tant, vaig avisar al meu banc que no tinc ingressos i vaig preguntar com podíem demanar un ajornament de la hipoteca.

Entretodos

El resultat és que per sol·licitar això em demanen una documentació necessària per poder-ho gestionar.  Atur: certificat de l'entitat gestora de les prestacions on hi figuri l'import mensual rebut en concepte de prestacions o subsidi atur. Paralització d'activitats de treballadors per compte propi: certificat de la AEAT o òrgan competent de la comunitat autònoma. Número de persones que viuen a l'habitatge: llibre de família, document acreditatiu de parella de fet, certificat d'empadronament... Titularitat dels béns: nota simple de tots els béns de la unitat familiar, escriptures de compravenda de l'habitatge i de concessió del préstec amb garantia hipotecària.

¿És necessària tota aquesta informació o només es fa perquè no demanis cap ajuda, tot i que ells et diran que l'ofereixen? Només falta que em preguntin quants rotlles de paper de vàter tinc a casa. Indignant.

Participaciones de loslectores

Másdebates