11 jul 2020

Ir a contenido

Resposta de l'Ajuntament a una lectora: "La bicicleta és un factor clau per la mobilitat a Barcelona"

Departament d'Ecologia Urbana

Resposta de l'Ajuntament a una lectora: "La bicicleta és un factor clau per la mobilitat a Barcelona"

RICARD CUGAT

En resposta a la carta d'Ana Castillo, des de l'Ajuntament de Barcelona es treballa per afavorir la convivència entre persones que es mouen en l'espai públic, en bicicleta, patinet, vehicle motoritzat i a peu. Es tracta d'un factor clau per la mobilitat a la ciutat i per aquest motiu els darrers anys el govern municipal porta a terme diverses accions: des de la creació d'una infraestructura de carrils bici en calçada i segregats, per assegurar un espai propi en la trama urbana (més de 200 quilòmetres i ara 21 quilòmetres més de corredors en el nou escenari post covid-19), més carrers pacificats i pedalables amb la mesura "Ciutat 30", que baixa la velocitat dels carrers de la xarxa secundària a 30km/h, així com campanyes de sensibilització sobre la normativa vigent, amb l'objectiu d'afavorir la convivència i coexistència entre els diversos modes de desplaçament i amb la voluntat de clarificar els espais de cadascú, sempre tenint en compte el respecte indispensable als modes de desplaçament més vulnerables.

Comprenem la seva preocupació, atès el comportament d'algunes persones que protagonitzen conductes incíviques i irresponsables a l'hora de circular per la ciutat, i aprofitem per recordar que en la vigent Ordenança de vehicle i vianants, si bé les bicicletes tenen prioritat sobre la resta de vehicles motoritzats, en cap cas la té sobre els vianants, ja que la normativa contempla específicament la defensa d'aquests com el col·lectiu més vulnerable al qual s'ha de tenir en especial consideració i respecta quan s'hi circula a prop.

Alhora, recordem que la bicicleta és un vehicle més que ha de respectar les normes de circulació, la senyalització, les prioritats i la preferència dels vianants a voreres, passos i zones de vianants. Les bicicletes han de circular per les calçades o els carrils bici en el sentit que marca la via. A més, des de l'1 de gener de 2019 està prohibit circular per voreres més estretes de 5 metres, i sense 3 metres d'espai lliure, a la vegada que, si existeix infraestructura ciclista habilitada, la bicicleta no pot circular per cap tipus de vorera, independentment de l'ample (a excepció dels infants menors de 12 anys i acompanyants).

Així mateix, en les zones de vianants o en aquells carrils bici que encara queden en vorera les persones conductores de bicicletes s'han d'abstenir de fer qualsevol maniobra que pugui afectar a la seguretat dels vianants i han de passar-los reduint la velocitat i prenent les precaucions necessàries, respectant sempre la distància de seguretat i la prioritat dels vianants. Si no es poden mantenir les condicions de seguretat, el ciclista ha de baixar de la bicicleta i caminar. Tota la normativa i els consells per a circular amb seguretat es troben a la web.


D'altra banda, respecte si les bicicletes haurien de tenir algun tipus d'identificació o matrícula, l'informem que aquest tipus de regulació es decideix en el marc estatal, ja que supera l'àmbit municipal de la ciutat de Barcelona. No obstant això, recordem que, actualment, qualsevol persona pot contractar una assegurança de responsabilitat civil per als desplaçaments amb bicicleta i que els abonats dels Bicing compten amb assegurança de responsabilitat civil només pel fet d'estar abonats.

Des de l'Ajuntament ens comprometem a seguir treballant per un model de coexistència entre vianants, ciclistes i vehicles de motor, que clarifiqui per quins espais i en quines condicions es pot circular a la ciutat a la vegada que apel·lem a la col·laboració ciutadana, corresponsable de tenir actituds cíviques per afavorir la coexistència amb els altres.

Participaciones de loslectores

Másdebates