Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"El nomenament del nou director gerent de Collserola se salta les normes del procés selectiu"

La sierra de Collserola.

La sierra de Collserola.

Susanna Prats

El dia 21 d’abril llegia a aquest diari la notícia sobre el nomenament de Josep Perpinyà com a nou director gerent del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, en substitució de Marià Martí, que es jubila. Segons les bases del procés de selecció del nou director gerent, el tribunal de selecció havia d’escollir entre els candidats els que consideraven més adequats i presentar la selecció a la Comissió Executiva del Consorci, que després del debat decidiria el candidat idoni per a ocupar el càrrec. Per tant, la notícia d’aquest nomenament no era possible, ja que la Comissió Executiva que havia de resoldre aquest nomenament s'havia de reunir l’endemà, dia 22. Però es veu que sí, que hi ha un decret de nomenament amb data anterior a la celebració d’aquesta reunió, que se salta les mateixes normes que regeixen el procediment selectiu que des del Consorci es van redactar.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un post para publicar en la edición impresa y en la web

Anys enrere els càrrecs directius d’entitats públiques eren nomenats directament per afinitat política. No calien coneixements, formació, experiència, res. El camí cap a l’eficiència i modernització de l’Administració Pública passa per dotar-la de personal directiu qualificat. L’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat l’any 2007, defineix el personal directiu com aquell que desenvolupa funcions directives professionals a les Administracions Públiques. També diu que la seva designació atendrà a principis de mèrit i capacitat i criteris d'idoneïtat.

Veient l’evolució d’aquest procediment selectiu, em pregunto per què es fan unes bases si després no es complirà el que preveuen. Per altra banda, tinc la sensació que en aquest món de l’Administració Pública es considera que les tasques realitzades com càrrec electe són equivalents a les que realitzen els tècnics i professionals de la direcció. No és així. És més, no té res a veure una cosa amb l’altra. Cal assimilar-ho o no ens en sortirem.

Participaciones de loslectores

Másdebates