• Jueves 1 octubre 2020, 03:38 h

elPeriódico.com

Regístrate | Iniciar sesión

#VIOLENCIAMACHISTA

Si no hi ha sang, no és portada

Martes, 10 de noviembre del 2015 Marta Mato (Samta Coloma de Farners)

Diu una vella dita del món del periodisme: "if it bleeds, it leeds". O el que és el mateix: "si hi ha sang ho encapçala". Sis dones mortes a Catalunya -i més de 40 a tota Espanya- a mans de les seves parelles en el què va d'any és una dada que hauria d'obrir portada a tots els diaris del país.

Europa, una de cada tres ciutadanes dels estats membres ha sofert violència física -62 milions d'agredides, senyors-, i en lloc de legislar i convertir en afer d'Estat aquesta xacra tan degradant i vergonyosa, ens omplim la boca de democràcia perquè se suposa que això és un afer intern de parella fins que no hi ha sang.

És més, encara podem donar gràcies de no haver nascut a l'Afganistan, governats com estan pels seus codis d'honor medievals. A la nostra Europa desenvolupada i democràtica hi ha també cinc milions de dones violades, i una de cada dues ciutadanes ha estat humiliadavexada o discriminada per raons de gènere.

Però això només són dades, perquè ja ho saben: si no hi ha sang no encapçala. I si n'hi ha, tampoc encapçala res si la sang era d'una dona.Si quiere debatir sobre este tema, escríbanos aquí

EL PERIÓDICO publica opiniones, réplicas y sugerencias de interés general, respetuosas hacia las personas e instituciones. Las cartas enviadas podrán ser extractadas. Aun así, resulta imposible publicarlas todas. Para publicarlas, EL PERIÓDICO se reserva la posibilidad de pedir datos adicionales como DNI, domicilio y teléfono con el fin de contrastar su contenido y la identidad del autor. No se mantendrá correspondencia por correo electrónico ni se atenderán visitas o llamadas telefónicas sobre cartas o comentarios no publicados en cualquiera de los soportes de EL PERIÓDICO.
QUEJAS: Los lectores pueden expresar sus quejas al diario o bien al Consell de la Informació de Catalunya (CIC). Al CIC solo cuando consideren que se han vulnerado los principios recogidos en el Código Deontológico, por el tratamiento que dan los medios informativos sobre los diferentes temas. Pueden dirigirse al Consell de la Informació de Catalunya llamando al 93 317 19 20.