• Lunes 19 agosto 2019, 01:59 h

elPeriódico.com

Regístrate | Iniciar sesión

BARCELONA

El deteriorament de la Carretera de les Aigües

Jueves, 10 de diciembre del 2015 Jordi Bufurull (Barcelona)

La Carretera de les Aigües possiblement és dels millors passeigs que té Barcelona. De 8 quilometres de recorregut i situat a 350 metres d’altura permet una complerta visió d’est a oest de la ciutat de Barcelona. Tots els dies de l’any i des de primeres hores del dia fins a la nit són molts els barcelonins: ciclistes, corredors o caminants que s’hi fan presents. S’hi fa molta salut. 

Però convindria fer-hi algunes millores: als seus accessos, que actualment tenen poques places d’aparcament, tant pel carrer de Manuel Arnús com per la Carretera de Vallvidrera. En dies feiners ja queden plens, els festius, ens ho podem imaginar. Un altre aspecte important a millorar és el sòl, que és d’una gran duresa; un pedregar de grava que fa incòmode de passejar-hi. No s’hi ha fet cap intervenció des de fa molts anys. També, la repoblació forestal de la part danyada per un incendi de fa anys i complementar-la a tot el seu curs i atendre a una notable població de cactus que estan emmalaltint per alguna malura amb la seva previsible mort. Li falta considerar-ho com un bé públic i acondicionar-lo per a l’ús intens que se’n fa.

Lee más cartas y publica un artículo en Entre TodosSi quiere debatir sobre este tema, escríbanos aquí

EL PERIÓDICO publica opiniones, réplicas y sugerencias de interés general, respetuosas hacia las personas e instituciones. Las cartas enviadas podrán ser extractadas. Aun así, resulta imposible publicarlas todas. Para publicarlas, EL PERIÓDICO se reserva la posibilidad de pedir datos adicionales como DNI, domicilio y teléfono con el fin de contrastar su contenido y la identidad del autor. No se mantendrá correspondencia por correo electrónico ni se atenderán visitas o llamadas telefónicas sobre cartas o comentarios no publicados en cualquiera de los soportes de EL PERIÓDICO.
QUEJAS: Los lectores pueden expresar sus quejas al diario o bien al Consell de la Informació de Catalunya (CIC). Al CIC solo cuando consideren que se han vulnerado los principios recogidos en el Código Deontológico, por el tratamiento que dan los medios informativos sobre los diferentes temas. Pueden dirigirse al Consell de la Informació de Catalunya llamando al 93 317 19 20.