Pau Noy

Ingeniero industrial y miembro de la Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP)