Miquel Puig Fàbrega

Vicepresidente de la Associació de Gremis d'Instal.ladors de Catalunya