María José Salvador y Josep Rull

Consellera de Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana y conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya