Maria-Àngels Roque

Antropóloga. Institut Europeu de la Mediterània