Marçal Sintes

Periodista. Profesor de Blanquerna-Comunicació (URL).