Mar Rosàs Tosas

Professora de Bioètica de la Universitat Ramon Llull