Manel Ferré

Presidente de la Comunitat General de Regants de la Dreta de l’Ebre.