Manel del Castillo

Director gerente Hospital Sant Joan de Deu Barcelona. Vicepresidente de la Societat Catalana de Gestió Sanitària.