Lucía Artazcoz

Técnica de la Agència de Salut Pública de Barcelona