Jordi Molet

Consejero delegado de 'Regió 7', 'Diari de Girona' y 'Empordà'