Joan Guàrdia Olmos

Catedrático de Metodologia de les Ciències del Comportament de la UB