Jaume García Villar

Catedrático de Economía Aplicada (UPF).