J. Oriol Rusca

Decano del Col·legi d'Advocats de Barcelona