Guillem López Casasnovas e Ivan Planas Miret

Guillem López Casasnovas es Catedrático de Economía (UPF) e Ivan Planas Miret es director de área económica del Servei Català de la Salut.