Francina Alsina / M. Assumpció Vila

Presidenta de la Taula del Sector Social de Catalunya / Síndica de Greuges de Barcelona