Èric Alsina

Portavoz de l’Associació Professional de Mossos d’Esquadra (APME)