Daniel Condeminas

Decano del Col·legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya