Daniel Aranda

Investigador del grupo GAME de la UOC.