Carlos Cabrera Massanés

Director general del Institut Cerdà.