China China

Todos los jugadores del China

Jianlian Yi
Jianlian YiAla-Pivot
Ailun Guo
Ailun GuoBase
Jiwei Zhao
Jiwei ZhaoBase
Qi Zou
Qi ZouPivot
Zhelin Wang
Zhelin WangPivot
Shuo Fang
Shuo FangBase
Minghui Sun
Minghui SunBase
Rui Zhao
Rui ZhaoEscolta
Abudushalamu Abudurexiti
Abudushalamu AbudurexitiAlero
Junfei Ren
Junfei RenPivot
Kelanbaike Makan
Kelanbaike MakanAlero
Xiaochuan Zhai
Xiaochuan ZhaiAlero